Tööstusomandi objektide statistika 2019. a I poolaasta kohta