Tööstusomandi objektide statistika 2008. aasta kohta