Tööstusomandi objektide statistika 2004. aasta kohta