Tööstusomandi objektide registreerimine registrites ja registrite pidamine Patendiametis

05.07.2005
PrintPDF Jaga

 

I Tööstusomandi objektide registrites registreerimise dünaamika

Tööstusomandi  objekti nimetus 200020012002200320042005 I pa
Registreeritud leiutiste arv (patendiregistris)8425735826919899
Registreeritud leiutiste arv (Eestis kehtivate Euroopa patentide registris)

 -

23 

41 

Registreeritud leiutiste arv (kasulike mudelite registris)402669537835
Registreeritud mikrolülituste topoloogiate arv------
Registreeritud tööstusdisainilahenduste arv949413113812964
Registreeritud kaubamärkide arv31052447178812411784920
Eesti Vabariigi suhtes jõustunud kauba- ja teenindusmärgi rahvusvahelised registreeringud-28194569447652692059
Registreeritud geograafiliste tähiste arv -122--

II Seisuga 30.06.2005 kehtivad registreeringud

Tööstusomandi objektkehtivadsh Eesti ettevõtjatele kuuluvad
Kehtivad patendid121833
Eestis kehtivad Euroopa patendid

 64

 -

Kehtivad kasuliku mudeli registreeringud334297
Kehtivad mikrolülituste topoloogiate registreeringud--
Kehtivad tööstusdisainilahenduse registreeringud765195
Kehtivad kauba- ja teenindusmärgi registreeringud324327460
Eesti Vabariigis kehtivad kauba- ja teenindusmärkide rahvusvahelised registreeringud20405-
Kehtivad geograafilise tähise registreeringud4-