Toetusfond intellektuaalomandi kaitsmiseks ettevõtetele

08.01.2021
PrintPDF Jaga

11. jaanuarist alates saavad Eesti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted taotleda oma kaubamärgi- või disainitaotluse põhilõivu 50% hüvitamist.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes kaaluvad kaubamärgi või disainilahenduse registreerimist Euroopa Liidu või riiklikul tasandil, saavad 2021. aastal taotleda kaubamärgi- või disainilahenduse taotluse põhilõivu 50% hüvitamist. Toetus ei hõlma kaubamärgitaotluse lisaklasside või disainitaotluse lisavariantide lõive. See tähendab, et Eestis registreerimistaotluse esitamisel Patendiametisse võetakse aluseks kaubamärgitaotluse põhilõiv 145 eurot või disainitaotluse põhilõiv 105 eurot. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametisse registreerimistaotluse esitamisel on aluseks kaubamärgitaotluse põhilõiv 850 eurot või disainitaotluse põhilõiv 230 eurot. Hüvitist on võimalik taotleda 50% ulatuses nendest summadest.

Toetuse saamiseks saab taotlusi esitada alates 11. jaanuarist, 2021. aasta jooksul on ühtekokku viis taotlusperioodi:

  • esimene taotlusperiood 11. jaanuar – 31. jaanuar,
  • teine taotlusperiood 1. märts – 31. märts,
  • kolmas taotlusperiood 1. mai – 31. mai,
  • neljas taotlusperiood 1. juuli – 31. juuli,
  • viies taotlusperiood 1. september – 30. september.

Taotlusprotsess koosneb kolmest etapist.

  1. Esmalt tuleks lugeda toetuste veebilehel hoolikalt konkursikutset. Seejärel esitage taotluse veebivorm koos vajalike dokumentidega, et kontrollida oma ettevõtte staatust ja teha kindlaks, kas taotluse saab esitada. Tutvuge enne taotluse esitamist kontroll-loeteluga. Saate e-kirja, milles kinnitatakse taotluse kättesaamist. Kui osutute edukaks, saate toetuse andmise otsuse, mille amet on allkirjastanud. Kui te ei osutunud edukaks, teatatakse teile negatiivse otsuse põhjendus(ed).
  2. Järgmisena esitage oma kaubamärgi või disainilahenduse registreerimise taotlus ja tasuge taotluslõiv 30 päeva jooksul alates toetusotsuse kättesaamisest. Kaubamärke ja disainilahendusi saab registreerida ühes Euroopa Liidu liikmesriikide intellektuaalomandiametitest (riiklikul tasandil), Beneluxi intellektuaalomandibüroos (piirkondlikul tasandil) või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (hõlmab kõiki ELi liikmesriike).
  3. Kui olete taotluslõivu tasunud, esitage oma hüvitistaotlus, kasutades toetusotsuses antud linki (punkt 1). Kui taotlus on esitatud, saate e-kirja, milles kinnitatakse maksenõude kättesaamist. Esitatud teabe ja dokumentide heakskiitmisel makstakse hüvitis ühe kuu jooksul, toetuse saajaid teavitatakse vastavalt e-posti teel.

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ja Euroopa Komisjoni kaasrahastatava fondi eesmärk on aidata Euroopa Liidus tegutsevatel ettevõtetel kaitsta oma intellektuaalomandi õigusi ja edendada seeläbi oma äritegevust.

Täpsemat infot toetusfondi, nõuete ja ajakava kohta leiate Ideas Powered for Business veebilehelt https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/online-services/sme-fund.