Toetus Euroopa struktuurifondidest

06.06.2005
PrintPDF Jaga

 

Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 9. mai 2005 määrusele nr 51 (RTL 2005, 56, 787) on võimalik taotleda Euroopa struktuurifondidest toetust tööstusomandi õiguskaitsega seonduva teadus- ja arendustegevuse finantseerimiseks.