Tänases Riigi Teatajas on avaldatud mitmed Patendiameti tööd puudutavad õigusaktid

31.05.2013
PrintPDF Jaga


Seoses Patendiinfo Keskuse tegevuse lõppemisega avaldab Patendiameti ametlikke väljaandeid  ja avalikustab kaitsedokumentide andmeid juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu. Justiitsministeeriumi määrustes tehtud vastavad muudatused on avaldatud Riigi Teataja I osas 31.05.2013. Käesoleval ajal osutab eelnimetatud teenust MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus.