Tallinna ettevõtluspäeva viktoriini küsimused ja vastused

09.10.2009
PrintPDF Jaga


8. oktoobril 2009 Tallinna ettevõtluspäeva raames toimunud Patendiameti viktoriini k
üsimused:

1. Mis on leiutis?

a) Avastus
b) Tehnilise probleemi lahendamiseks loodud tehniline lahendus
c) Äriidee

2. Mitu omanikku võib olla leiutisel?

a) Ainult üks
b) Mitu

3. Millist kaitset saab taotleda leiutistele Eesti Vabariigis?

a) Patendikaitset
b) Kasuliku mudeli õiguskaitset
c) Mõlemat

4. Patendi- ja kasuliku mudeli taotlust saab esitada patendiametile..

a) posti teel
b) Patendiametis kohapeal
c) kasutades elektroonilise esitamise portaali online.epa.ee
d) ükskõik millist nimetatud võimalust kasutades

5. Patendiameti konsultatsioonid taotluste koostamise küsimustes on

a) tasuta
b) tasulised

6. Milline järgmistest väidetest on vale?

a) Kaubamärk tohib kirjeldada kaupu ja teenuseid
b) Kaubamärk ei tohi eksitada tarbijat
c) Kaubamärk ei tohi olla vastuolus avaliku korra ja heade tavadega

7. Eesti  Patendiamet annab tööstusomandile õiguskaitse …

a) kogu maailmas
b) kogu Euroopas
c) ainult Eestis

8. Eesti Patendiamet teeb sisulise ekspertiisi …

a) patenditaotlusele
b) kasuliku mudeli taotlusele
c) kaubamärgitaotlusele
d) tööstusdisainilahenduse taotlusele

9. Eesti Patendiraamatukogu teeb …

a) patenditaotluste ekspertiisi
b) tööstusomandi infouuringuid ettevõtjatele
c) teeb mõlemat eelnimetatut

 

 

 

 

 

 

Vastused: 1. b; 2. b; 3. c; 4. d; 5. a; 6. a; 7. c; 8. a,c; 9. b