Täiendatud ja parandatud metoodiline juhis Patenditaotluse sisuline ekspertiis jõustub 2012. a juunis

26.03.2012
PrintPDF Jaga


Käesoleva aasta juunikuus avaldatakse täiendatud Patenditaotluse sisuline ekspertiis online-is EPO kolmes ametlikus keeles. Juhis on jagatud kaheksasse ossa. Nende sisu on nüüdisajastatud ja lisatud instruktsioonid.

Juhiste kasutamise hõlbustamiseks avaldatakse ka vastavustabel ja sisukorra tabel viidetega vanale versioonile.

Esialgne versioon on kätesaadav EPO veebilehel.