Sõir saab geograafiliseks tähiseks

23.03.2021
PrintPDF Jaga

Eesti teine geograafiline tähis "Sõir" (esimene oli "Estonian vodka") on Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud ning avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 09.02.2021. Teistest riikidest saab vastulauseid esitada kolme kuu jooksul, alates avaldamise kuupäevast. 

See on Eesti ettevõtjate jaoks tähtis uudis – esiteks saab Eesti endale teise geograafilise tähise (kui tähis läbib edukalt vaidlustusperioodi), mis aitab kahtlemata kaasa riigi ja vastava piirkonna maine ja tuntuse kasvule, ning teiseks peavad kaubamärgitaotlejad teadma ja arvestama, et sõira registreerimisel kaubamärgi koosseisus on ees ootamas takistused.

„Sõira“ kanne geotähiste andmebaasis GIview

ELi geograafiliste tähiste osas ettenähtud riigisiseseid toiminguid teeb Maaeluministeerium.