Siseturu Ühtlustamise Ameti aastaraamat 2008 on ilmunud

13.04.2009
PrintPDF Jaga


 Siseturu Ühtlustamise Ameti aastaraamat 2008 on kättesaadav aadressil

http://www.ipr-helpdesk.org/news/news_6660.en.xml.html?mode=subscription