Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) kuulutab välja konkursi aastaauhinnale