Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohus tunnistas Bundestagi ühtse patendikohtu lepingu (UPC) ratifitseerimise otsuse põhiseaduse vastaseks

24.03.2020
PrintPDF Jaga

Saksamaa Föderaalse Konstitutsioonikohtu 20. märtsi 2020 pressiteate kohaselt tegi Föderaalse Konstitutsioonikohtu teine senat oma 13. veebruari 2020 määrusega teatavaks, et Bundestagi otsus ühtse patendikohtu lepingu (UPC) ratifitseerimiseks on õigustühine, kuna on tehtud põhiseadust rikkudes. Põhjuseks on see, et otsuse vastuvõtmisel ei järgitud 2/3 häälteenamuse nõuet. Otsus võeti kolmandal lugemisel vastu küll ühehäälselt, kuid istungil ei olnud vajalikku kvoorumit kvalifitseeritud häälteenamuse jaoks. Samas Konstitutsioonikohtu otsus ei puuduta UPC sisu.

Arvestades seda, et Euroopa ühtse toimega patendisüsteem vajab Ühtset Patendikohut, tingib UPC jõustumise edasilükkumine ka ühtse toimega patendi  kehtima hakkamise järjekordset edasilükkumist.

Lisaks eelöeldule on Ühendkuningriigi valitsus vähemalt esialgu teatanud, et Ühendkuningriik ei soovi osaleda Euroopa ühtse toimega patendisüsteemis ega  UPC-s. Ühendkuningriigi eemalejäämine oleks kindlasti pettumuseks Euroopa patendisüsteemi kasutajatele.