RTL, 27.01.2005, 16, 158 ilmus Kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord