Riigilõivumäärad võivad 2015. aasta alguses muutuda

14.11.2014
PrintPDF Jaga

Riigikogu menetluses olevas uues riigilõivuseaduse eelnõus (725 SE) on muutunud Patendiameti toimingute eest tasutavate riigilõivude määrad ning nende aluseks olevate paragrahvide numbrid. Tulenevalt eelnõu kavandatavast jõustumisest 1. jaanuaril 2015 palume nimetatud kuupäevast alates riigilõivu tasumisel järgida tasumise ajal kehtivaid riigilõivumäärasid.