Riigilõivumäärad muutuvad 2015. aasta alguses

15.12.2014
PrintPDF Jaga

Riigikogu poolt 10. detsembril 2014 vastu võetud uues riigilõivuseaduses (725 SE) on muutunud Patendiameti toimingute eest tasutavate riigilõivude määrad ning nende aluseks olevate paragrahvide numbrid.

Tulenevalt seaduse jõustumisest 1. jaanuaril 2015 palume nimetatud kuupäevast alates riigilõivu tasumisel järgida tasumise ajal kehtivaid riigilõivumäärasid.