Riigilõivumäärad muutuvad 1. jaanuarist 2015

30.12.2014
PrintPDF Jaga

Riigi Teatajas täna avaldatud riigilõivuseaduses on muutunud Patendiameti toimingute eest tasutavate riigilõivude määrad ning nende aluseks olevate paragrahvide numbrid.

Tulenevalt seaduse jõustumisest 1. jaanuaril 2015 palume nimetatud kuupäevast alates riigilõivu tasumisel järgida tasumise ajal kehtivaid riigilõivumäärasid.