Riigikogult heakskiit Euroopa ühtsele patendile

16.06.2017
PrintPDF Jaga

Riigikogu võttis 8. juunil vastu Eesti osalemiseks Euroopa ühtses patendisüsteemis vajaliku ühtset patendikohut käsitleva lepingu ning ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse. Kõrvuti nimetatud  seadusega menetles Riigikogu ja võttis 14. juunil vastu Euroopa ühtse patendi toimima hakkamiseks Eestis vajaliku Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Ühtse patendisüsteemi toimima hakkamiseks on tarvis, et ühtset patendikohut käsitleva lepingu ratifitseerivad vähemalt 13  riiki 26-st süsteemis osaleda kavatsevast Euroopa Liidu liikmesriigist. Nende hulgas peavad olema Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik. Käesolevaks ajaks on lepingu ratifitseerinud Prantsusmaa ja vajalik arv liikmesriike, kuigi ratifitseerimiskirja esitanuid oli viimaste andmete kohaselt 12. Seega on  vajalik veel ratifitseerimine Saksamaa ja Ühendkuningriigi poolt. Brexit ei mõjuta põhimõtteliselt süsteemi jõustumist, kui Ühendkuningriik lepingu ratifitseerib. Euroopa ühtne patendisüsteem hakkab oodatavalt toimima 2018. aasta esimeses kvartalis.

Ühtne Euroopa patent võimaldab saada pärast seda, kui süsteem täies mahus rakendub, leiutisele õiguskaitse korraga  Euroopa Liidu 26 liikmesriigis. Euroopa ühtne patendikohus hakkab tegelema kõikide õiguskaitse rikkumiste juhtudega 26 riigi territooriumil ja menetleb nii ühtse kui ka traditsioonilise patendi tühistamise hagisid. Euroopa ühtne patendisüsteem lihtsustab nii patendi saamist kui ka patendiõiguste kaitsmist ning muudab selle patenditaotlejatele odavamaks.

 Lisainfo Euroopa ühtse patendisüsteemi kohta Euroopa Patendiameti veebilehelt.