Riigieelarve tulud ja kulud I poolaastal 2013

03.07.2013
PrintPDF Jaga


TULUD – 

1,36 miljonit eurot laekus Patendiameti toimingute eest riigilõivu (2012. a samal perioodil 1,27 miljonit eurot), sh 0,35 miljonit eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2012. a samal perioodil 0,33 miljonit eurot).

KULUD – 

0,62 miljonit eurot, s.o riigieelarvest Patendiameti tegevuskuludeks 2013. aastaks eraldatud vahenditest 49,19% (2012. a samal perioodil 0,58 miljonit eurot).