Riigi Teatajas ilmusid mitmed Patendiametit puudutavad seadused

29.11.2011
PrintPDF Jaga


Riigi Teatajas ilmusid kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (RT I, 29.11.2011, 1), kasuliku mudeli seadus (RT I, 29.11.2011, 2), patendiseadus (RT I, 29.11.2011, 4), tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (RT I, 29.11.2011, 5) ja riigilõivuseadus (RT I, 29.11.2011, 3).

Nimetatud seadused hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2012.