Patendivoliniku kutseeksam toimub 28.09.2006

31.08.2006
PrintPDF Jaga

 

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et patendivoliniku kutseeksamtoimub 28. septembril 2006. a. Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumiB-saalis algusega kell 11:00.Kõigil, kes soovivad nimetatud kuupäeval sooritada kutseeksamit, kuid ei oleveel esitanud patendivoliniku kutse taotlemise avaldust, palutakse avaldusesitada hiljemalt 11. septembriks 2006. a. Avaldus tuleb adresseeridapatendivoliniku kutsekomisjonile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiaadressil Harju 11, Tallinn 15072. Riigilõiv patendivoliniku kutsetaotlemise eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole nr 10220034796011Ühispangas või 221023778606 Hansapangas, märkides ära viitenumbri2900074422.Lisainformatsioon:Sulev Sulsenberg625 6460sulev.sulsenberg [at] mkm.ee (sulev.sulsenbergmkm.ee)