Patendivoliniku kutseeksam 2018. aastal

17.04.2018
PrintPDF Jaga

Patendivoliniku kutsekomisjon annab teada, et 2018.a patendivoliniku kutseeksam patendivoliniku kutse taotlemiseks toimub 6. septembril 2018.a ministeeriumide ühishoone arvutiklassis algusega kell 10.00.

Patendivoliniku kutse taotlemiseks ja eksamil osalemiseks esitatakse hiljemalt 5. augustil 2018.a komisjonile:

  1. kirjalik avaldus, milles sisaldub vähemalt üks patendivoliniku seaduse § 2 lõikes 3 nimetatud valdkond, milles tegutsemiseks kutset taotletakse ja kutse taotleja kinnitus selle kohta, et ta vastab patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 1, 4, 6 ja 7 sätestatud nõuetele;
  2. dokumendid, mis tõendavad patendivoliniku seaduse § 14 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 sätestatud nõuetele vastavust;
  3. patendivoliniku juures töötamise ajal tehtud toimingute aruanne patendivoliniku kutse taotleja poolt tehtud tööstusomandialastest toimingutest;
  4. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Riigilõiv 64 eurot iga avalduses märgitud tööstusomandi valdkonna eest tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 (SEB Pank), EE932200221023778606 (Swedbank), EE403300333416110002 (Danske Bank) või EE701700017001577198 (Nordea Bank), märkides ära viitenumbri 2900082375.

Avaldus patendivoliniku kutseeksamil osalemiseks ja lisadokumendid tuleb esitada patendivoliniku kutsekomisjonile Justiitsministeeriumi aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinn, 10122 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info [at] just.ee hiljemalt 5. augustil 2018.a.

Patendivoliniku kutse andmine, sh kutseeksam, toimub patendivoliniku seaduse 3. peatükis sätestatud korras. Kutseeksami ülesehitus ja eksamitööde hindamisega seonduv on täpsemalt reguleeritud justiitsministri 03.01.2012 määruse nr 24 „Patendivoliniku kutsekomisjoni põhimäärus“ §-des 41, 5, 6 ja 7.

Lisainformatsioon: Alar Must, Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse nõunik (e-post: alar.must [at] just.ee, tel: 680 3113).