Patendikoostöölepingu reformid jõustusid 1. jaanuaril

03.02.2004
PrintPDF Jaga

 

(WIPO PR/2003/372)

1. jaanuarist 2004 lihtsustus patendikaitse taotlemise esimene etapp, kui kaitset taotletakse mitmes riigis, kuna jõustusid rahvusvahelises patenditaotluse esitamise süsteemis läbiviidavad reformid. Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) patendikoostöölepingus (PCT) tehtud reformid, mis ulatuvad uuest lihtsustatud süsteemist riikide märkimisel, kus patendikaitset taotletakse, kuni otsingu- ja eelekspertiisisüsteemide tõhustamiseni, lihtsustavad kaitse saamise keerukat protseduuri mitmes riigis.

PCT - edukas rahvusvaheline patenditaotluste esitamise süsteem - lihtsustab kõigi leiutajate ja taotlejate poolt rahvusvahelise patendikaitse saamiseks tehtavaid esmaseid samme ning on seetõttu eelistatud taotluste esitamise tee nii paljudele ettevõtetele kui ka üksikinvestoritele.

WIPO egiidi all 2001. aasta keskel alanud reformiprotsessi eesmärk on suurendada PCT efektiivsust ning kergendada leiutajatel ja taotlejatel üheainsa rahvusvahelise patenditaotluse esitamisega saada patente enam kui 120 riigis üle maailma. Kiirelt kasvav nõudlus patenditaotluste osas globaalsel tasandil ja patenditaotluste kasvav arv ning tehniline keerukus on kogu maailma patendiametite võimsuse taotluste õigeaegse menetluse ja efektiivse toime osas tõsiselt proovile pannud. Need faktorid ning kasvav soov luua üha efektiivsemaid ülemaailmseid patendisüsteeme on ajendanud paljusid osalisi läbi viima reforme, et luua rahvusvaheline süsteem, mis oleks kättesaadav, õiglane ja tasakaalustatud.

Reformiprotsessi jooksul on vähem kui kolme aastaga märkimisväärselt muudetud juriidilist raamistikku, millest hakkab kasu tõusma reformide jõustumise hetkest. Need on:

  • lihtsustatud märkimine ja riigilõivu struktuur. Uue süsteemi kohaselt märgitakse PCT taotluse esitamisel kõik riigid igat liiki kaitse saamiseks (siseriiklik, regionaalne). Järelikult ei sisaldu rahvusvahelise taotluse lõivus enam märkimise komponenti. Siiski jääb kehtima tasu lisalehtede eest pikemate taotluste puhul;
  • juba menetluse algastmel on kättesaadav uus tõhustatud otsingu- ja ekspertiisisüsteem, mis võimaldab läbi viia rahvusvahelisi otsinguid ja saada arvamus patentsuse nõuetele vastavuse kohta;
  • patentidega eri menetlustasanditel tegelevad patendiametid on töökoormusega toimetulekuks ja teenuste kvaliteedi säilitamiseks paremini ette valmistatud;
  • töö dubleerimise vähendamine PCT taotluste menetlemisel rahvusvahelisel ja siseriiklikul tasandil;
  • tsentraliseeritud juurdepääs kolmandatel osapooltel rahvusvahelistele ekspertiisiaruannetele (minevikujuhtumid, käesolevad ja tulevased juhtumid) WIPOle esitatud sooviavalduse alusel.

Lisainformatsiooni PCT süsteemi kohta saate aadressil http://www.wipo.int/pct/en/index.html
ja PCT reformi kohtahttp://www.wipo.int/pct/reform/en/index.html või võtke ühendust meediasuhete ja avalike suhete osakonnaga:

* tel: (+41 22) - 338 81 61 või 338 95 47;
* faks: (+41 22) - 338 88 10;
*e-post: publicinf [at] wipo.int (publicinfwipo.int)