Patendiametis tehtava tööstusomandi õiguskaitse taotluste ekspertiisi sõltumatus

18.01.2005
PrintPDF Jaga

 

1. Tööstusomandi õiguskaitse taotluste ekspertiis Patendiametis on lähtudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 36 ja rahvusvahelistest kokkulepetest täiesti sõltumatu.

2. Menetluses olevaid tööstusomandi õiguskaitse taotlusi Patendiamet ei kommenteeri.

3. Patendiameti ekspertiisi otsuseid võib iga isik tööstusomandialastes seadustes sätestatud korras vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus.

4. Patendiamet tõlgendab ettevõtjate püüet kaasata meedia kaudu Patendiamet menetluses olevate tööstusomandi õiguskaitse taotluste alastesse aruteludesse katsena mõjutada ekspertiisi tulemusi.