Patendiametis tehtav ekspertiis on sõltumatu

28.11.2007
PrintPDF Jaga

 

Patendiametis tehtav tööstusomandi õiguskaitse taotluste ekspertiis on sõltumatu:

1. Tööstusomandi õiguskaitse taotluste ekspertiis Patendiametis on lähtudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 36 ja rahvusvahelistest kokkulepetest täiesti sõltumatu.

2. Menetluses olevaid tööstusomandi õiguskaitse taotlusi Patendiamet ei kommenteeri.

3. Patendiameti ekspertiisi otsuseid võib iga isik tööstusomandialastes seadustes sätestatud korras vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis või kohtus.

4. Patendiamet tõlgendab ettevõtjate püüet kaasata meedia kaudu Patendiamet menetluses olevate tööstusomandi õiguskaitse taotluste alastesse aruteludesse katsena mõjutada ekspertiisi tulemusi.