Patendiameti tulud/kulud 2015 I poolaastal

08.07.2015
PrintPDF Jaga
Tulud riigieelarvesse
1,61 miljonit eurot - laekunud kokku Patendiameti toimingute eest (2014 I poolaastal 1,44 miljonit eurot) sh tasud välisriikide taotlejatelt:
0,31 miljonit eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2014 I poolaastal 0,32 miljonit eurot);
0,69 miljonit eurot Euroopa patentide jõushoidmiseks Eestis (2014 I poolaastal 0,53 miljonit eurot).
 
Kulud riigieelarvest
0,65 miljonit eurot Patendiameti tegevuskuludeks (2014 I poolaastal 0,63 miljonit eurot);
0,34 miljonit eurot riigieelarvesse laekunud Euroopa patentide tasudelt eraldis Euroopa Patendiorganisatsioonile (2014 I poolaastal 0,28 miljonit eurot).