Patendiameti tulud/kulud 2014 I poolaastal

11.07.2014
PrintPDF Jaga

Tulud riigieelarvesse

1,44 miljonit eurot - laekunud kokku Patendiameti toimingute eest (2013 I poolaastal 1,35 miljonit eurot) sh tasud välisriikide taotlejatelt:
0,32 miljonit eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2013 I poolaastal 0,35 miljonit eurot);
0,53 miljonit eurot Euroopa patentide jõushoidmiseks Eestis (2013 I poolaastal 0,46 miljonit eurot).

Kulud riigieelarvest

0,63 miljonit eurot Patendiameti tegevuskuludeks (2013 I poolaastal 0,62 miljonit eurot);
0,28 miljonit eurot riigieelarvesse laekunud Euroopa patentide tasudelt eraldis Euroopa Patendiorganisatsioonile (2013 I poolaastal 0,23 miljonit eurot).