Patendiameti tulud/kulud 2012. aastal

11.01.2013
PrintPDF Jaga

 

TULUD -

2,65 miljonit eurot on laekunud riigieelarvesse 2012. aasta jooksul Patendiameti toimingute eest (2011. a – 2,53 miljonit eurot), sh 0,7 miljon eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2011. a – 0,78 miljonit eurot).

KULUD -

1,26 miljonit eurot  eraldati 2012. aastal riigieelarvest Patendiameti tegevuskuludeks (2011. a – 1,11 miljonit eurot) ja 0,38 miljonit eurot riigieelarvesse laekunud Euroopa patentide tasude arvelt sihtotstarbeliselt Euroopa Patendiorganisatsioonile (2011. a – 0,3 miljonit eurot).