Patendiameti tulud/kulud 2010. aastal

06.01.2011
PrintPDF Jaga

 

TULUD -38,66 miljonit krooni (2,47 miljonit eurot) on laekunud riigieelarvesse 2010. aasta jooksul Patendiameti toimingute eest (2009. a 33,88 miljonit krooni), sh 11,8 miljonit krooni Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2009. a – 10,29 miljonit krooni).
KULUD -17,39 miljonit krooni  (1,11 miljonit eurot) eraldati 2010. aastal riigieelarvest Patendiameti tegevuskuludeks (2009. a – 19,7 miljonit krooni). Investeeringuteks 2010. aastal vahendeid ei eraldatud.