Patendiameti tulud/kulud 2010. aasta esimese 9 kuu jooksul

08.10.2010
PrintPDF Jaga


 TULUD –28,2 miljonit krooni on laekunud riigieelarvesse 2010. a esimese 9 kuu jooksul Patendiameti toimingute eest, sh 8,6 milj krooni Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute ekspertiisiks ja tööstusdisainilahenduste rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis.
TEGEVUSKULUD –15,4 milj kr eraldati riigieelarvest Patendiameti tegevuskuludeks kolme kvartali jooksul. Investeeringuteks vahendeid ei eraldatud.

Riigi tulud Patendiameti toimingutelt on kasvanud.