Patendiameti tulud/kulud 2005. aasta I poolaastal

05.07.2005
PrintPDF Jaga

 

TULUD -17,1 miljonit krooni on laekunud riigieelarvesse 2005. aasta I poolaastal Patendiameti toimingute eest, sh 6,1 miljonit krooni Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute ekspertiisiks Eestis.
KULUD -8,0 miljonit krooni eraldati 2005. aasta I poolaastal riigieelarvest Patendiameti tegevuskuludeks