Patendiameti tulud/kulud 2004. aasta I poolaastal

05.07.2004
PrintPDF Jaga

 

TULUD -20,5 miljonit krooni on laekunud riigieelarvesse 2004. aasta I poolaastal Patendiameti toimingute eest, sh 10,3 miljonit krooni Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute ekspertiisiks Eestis.
KULUD -6,8 miljonit krooni eraldati 2004. aasta I poolaastal riigieelarvest Patendiameti tegevuskuludeks