Patendiameti tulud/kulud 2003. aastal

07.01.2004
PrintPDF Jaga

  

TULUD -44,9 miljonit krooni on laekunud riigieelarvesse 2003. aasta jooksul Patendiameti toimingute eest, sh 23,6 miljonit krooni Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute ekspertiisiks Eestis.
KULUD -15,3 miljonit krooni eraldati 2003. aastal riigieelarvest Patendiameti kuludeks, sh 13,8 miljonit krooni tegevuskuludeks ja 1,5 miljonit krooni investeeringuteks.