Patendiameti tulud ja kulud 2016. aastal

13.01.2017
PrintPDF Jaga

3,2 miljonit eurot tulu laekus riigilõivudena riigieelarvesse (2015. aastal 3,2 mln eur),

sh tasud välisriikide taotlejatelt:

0,42 miljonit eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2015. aastal 0,56 mln eur);

1,80 miljonit eurot Euroopa patentide jõushoidmiseks Eestis (2015. aastal 1,52 mln eur).

2,26 miljonit eurot kulus riigieelarvest kokku.

1,44 miljonit eurot kulus Patendiameti tegevuskuludeks (2015. aastal 1,41 mln eur);

0,90 miljonit eurot 50% Euroopa patentide tasudelt eraldiseks Euroopa Patendiorganisatsioonile (2015. aastal 0,71 mln eur).

2016. aastal laekus Patendiameti tegevusest riigieelarvesse 0,94 miljonit eurot puhastulu.