Patendiameti tulud ja kulud 2014. aastal

02.02.2015
PrintPDF Jaga

Tulud 2,92 miljonit eurot
Riigieelarvesse laekus 2,92 miljonit eurot riigilõive Patendiameti toimingute eest (2013. aastal 2,8 mln eur),
sh tasud välisriikide taotlejatelt:
0,62 miljonit eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2013. aastal 0,72 mln eur);
1,15 miljon eurot Euroopa patentide jõushoidmiseks Eestis (2013. aastal 1,04 mln eur).

Kulud 1,88 miljonit eurot
Riigieelarvest olid Patendiameti kulud 1,88 miljon eurot,
sh
1,29 miljon eurot Patendiameti tegevuskulud (2013. aastal 1,26 mln eur);
0,59 miljon eurot 50% Euroopa patentide tasudelt eraldis Euroopa Patendiorganisatsioonile (2013. aastal 0,49 mln eur).

Patendiameti tegevusest 2014. aastal tuli riigieelarvesse 1,04 miljonit eurot puhastulu.