Patendiameti tegevusest tuli 2015. aastal riigieelarvesse 1,08 miljonit eurot puhastulu

11.01.2016
PrintPDF Jaga

Patendiameti tulud ja kulud 2015. aastal

Tulud

3,2 miljonit eurot laekus riigilõivudena riigieelarvesse (2014. aastal 2,92 mln eur),

sh tasud välisriikide taotlejatelt:

0,56 miljonit eurot Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonilt (WIPO) sihtotstarbeliselt kaubamärkide rahvusvaheliste registreeringute menetlemiseks Eestis (2014. aastal 0,62 mln eur);

1,52 miljonit eurot Euroopa patentide jõushoidmiseks Eestis (2014. aastal 1,15 mln eur).

Kulud

2,12 miljon eurot kulusid riigieelarvest:

1,41 miljonit eurot Patendiameti tegevuskuludeks (2014. aastal 1,29 mln eur);

0,71 miljonit eurot 50% Euroopa patentide tasudelt eraldis Euroopa Patendiorganisatsioonile (2014. aastal 0,59 mln eur).