Patendiameti riigilõivukontod muutuvad

30.05.2005
PrintPDF Jaga

 

TÄHELEPANU!

01.06.2005 avatakse riigilõivude kogumiseks Rahandusministeeriumi pangakontod:

SEB Eesti Ühispank 10220034796011
Hansapank 221023778606

Viitenumber on Patendiameti toimingute eest riigilõivu tasumisel 2900073009 ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni toimingute eest tasumisel 2900074422.

Alates 01.06.2005 Patendiameti senine riigilõivukonto enam ei kehti.

Ei muutu PCT-lepingu alusel Patendiametile kantavate tasude konto.

 

Mõned näited uutest maksekorraldustest.

Vaata ka Rahandusministeeriumi teadet riigilõivude tasumise kohta riigieelarvesse.