Patendiameti otsuse peale kaebuse esitamise kord on muutunud

08.01.2009
PrintPDF Jaga

 

Alates 1. jaanuarist 2009 on kõikide tööstusomandi esemete puhul Patendiameti otsuse peale esitatud kaebuse läbivaatamisel kohustuslik kohtueelne menetlus apellatsioonikomisjonis. Seni kehtis selline kord ainult kaubamärkide puhul.

Alus: Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus