Patendiameti ekspertiisitulemusi on GPPH raames kasutatud 16 korral

06.07.2021
PrintPDF Jaga

Eesti Patendiamet osaleb GPPH (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) pilootprojektis alates 6. juulist 2015. Projekt annab võimaluse patenditaotleja soovil kasutada samale patenditaotlusele tehtud teiste riikide patendiametite patendiekspertiisi tulemusi.  Selline lähenemine võib oluliselt lühendada patenditaotluse menetlemise aega. Viimaste andmete põhjal on meie ekspertide töö tulemusi kasutatud 16 korral (USA, Venemaa,  Austraalia, Saksamaa).

GPPH pilootprogrammis osaleb 27 intellektuaalomandiorganisatsiooni.