Patendiameti avalik kaubamärgiandmebaas on täienenud koostöös OHIM-iga

13.12.2012
PrintPDF Jaga


OHIM-i koostööfondi poolt algatatud ühtlustatud vanemuse (seniority) andmebaasi projekti raames on täienenud Patendiameti avalik kaubamärkide andmebaas. Uuenenud andmebaasis kuvatakse vanemuse andmed  kaubamärgi otsingu tegemisel kaubamärgi juures, mille vanemust on taotletud. Täiendatud andmebaas sisaldab hüperlinki 
OHIM-i andmebaasis sisalduvatele kaubamärkidele.

Andmed vanemuse kohta on olulised neile ühenduse kaubamärgi omanikele, kes on varem mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis registreerinud identse kaubamärgi, millest on loobutud või millel on lastud aeguda. Vanemusnõue võimaldab ühenduse kaubamärgi omanikel säilitada liikmesriigis samu õigusi, mis oleks neil olnud siis, kui varasem kaubamärk oleks jätkuvalt registreeritud.