Patendiamet võtab vastu avaldusi Euroopa patendivoliniku kutseeksamiks ettevalmistamise koolitusele

25.04.2017
PrintPDF Jaga

2017.–2018. aastal toimub EPO-s koolitus Euroopa patendivoliniku kandidaatidele. Koolituse lõpus läbivad osalejad eeleksami. Eeleksami edukalt sooritanud kandidaadid pääsevad 2-aastasele kursusele, mis valmistab ette Euroopa patendivoliniku kutseeksamiks (EQE).

Eeleksamil osalemise toetuse saamiseks on vajalik registreeruda EQE 2018. aasta eeleksamile EPO veebilehel ning esitada avaldus, motivatsioonikiri ja kinnituskiri tööandjalt Patendiametile (Tiina.Lillepool [at] epa.ee). Tähtaeg on 12. mai 2017. Avalduse vorm: Application form (doc).

Patendiameti CSP (Candidate Support Project) avalduste läbivaatamise komisjon viseerib laekunud avaldused ning edastab need EPO-le 26. maiks 2017.

Kõikide rahvuslikest patendiametitest saabunud avalduste seast valib EPO välja kuni 24 kandidaati, kes koolitusel osalevad. Valiku tegemisel lähtutakse kandidaadi erialastest oskustest, motivatsioonist ja isiklikest vajadustest.

EPO annab teada lõplikust valikust kõikidele osalejatele ning Patendiametile juulikuu keskel 2017.

Koolituse jooksul maksab EPO kõigile volinikukandidaadile stipendiumi 150 eurot kuus. Lisaks on võimalik taotleda EPO-lt toetust keeleõppekursustel osalemiseks.

Rohkem infot: Invitation to participate (doc).