Patendiamet võtab vastu avaldusi Euroopa patendivoliniku kutseeksamiks ettevalmistamise koolitusele

21.04.2014
PrintPDF Jaga

2014.–2015. aastal toimub EPO-s koolitus Euroopa patendivoliniku kandidaatidele. Koolituse lõpus läbivad osalejad eeleksami. Eeleksami edukalt sooritanud kandidaadid pääsevad  2-aastasele kursusele, mis valmistab ette Euroopa patendivoliniku kutseeksamiks (EQE).

Eeleksamil osalemise toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus ja motivatsioonikiri Eesti patendiametile. Tähtaeg on 19. mai 2014. Avalduse vorm: Application form for CSP 2015 (doc).

Patendiameti kutsekomisjon vaatab laekunud avaldused läbi ning edastab need EPO-le 25. juuniks 2014.

Kõikide rahvuslikest patendiametitest saabunud avalduste seast valib EPO välja 24 kandidaati, kes koolitusel osalevad. Valiku tegemisel lähtutakse kandidaadi erialastest oskustest, motivatsioonist ja isiklikest vajadustest.

EPO annab lõplikust valikust teada 14. juuliks 2014.

Koolituse jooksul maksab EPO kõigile 24 volinikukandidaadile stipendiumi 150 eurot kuus.  Lisaks on võimalik taotleda EPO-lt toetust keeleõppekursustel osalemiseks.

Rohkem infot: Invitation to participate (doc).