Patendiamet võtab üle osa autoriõiguse valdkonna ülesandeid

30.03.2021
PrintPDF Jaga

1. aprillil võtab Patendiamet üle osa Justiitsministeeriumi ülesandeid autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas. Muudatus on seotud Patendiameti kujundamisega intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskuseks. Lisanduvad ülesanded on orbteose staatust käsitleva info vahendaja roll Eestis, riiklik järelevalve kollektiivse esindamise organisatsioonide tegevuse üle ning autoriõiguse komisjoni töö korraldamine. Tegemist on rakenduslike ülesannetega, mille täitmiseks on sobiv asutus Patendiamet, kes juba praegu viib ellu täidesaatvat riigivõimu tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.

Justiitsministeeriumi programm aastateks 2020–2023 näeb ette Patendiameti kujundamise tänapäevaseks intellektuaalse omandi õiguse kompetentsikeskuseks, mis nõustab ettevõtjaid intellektuaalse omandi küsimustes, tagab kiire ja tõhusa intellektuaalse omandi registreerimise menetluse ning vaidluste kiire kohtueelse lahendamise. Võrreldes Justiitsministeeriumiga, kelle põhitegevuseks on riigi õigus- ja kriminaalpoliitika kavandamine ja elluviimine ning õigusloome koordineerimine, on Patendiamet kõnealuste rakenduslike ülesannete täitmiseks sobivam asutus. Praegu tegeleb Patendiamet riigi majanduspoliitika elluviimisega tööstusomandi valdkonnas, kuid eraldi asutust riigi autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste alase poliitika elluviimiseks ei ole. Kuna erinevad intellektuaalse omandi valdkonnad on omavahel tihedalt seotud, nende valdkondade aluspõhimõtted, probleemid (sh õiguste jõustamisel, teadlikkuse suurendamisel) ja sageli ka võimalikud kasusaajad (nt ettevõtted) on sarnased, on põhjendatud laiendada Patendiameti pädevust ka autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste valdkonnas.