Patendiamet ühines veebivahendiga Similarity

16.12.2013
PrintPDF Jaga

16.12.2013 ühines Patendiamet veebivahendiga Similarity, mis annab ülevaate erinevate riikide ametite kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamise praktikast.

Veebivahend on kaubamärgitaotlejale kasulik, kuna võimaldab prognoosida, milliste kaupade või teenuste osas võib olla vajalik loa küsimine varasema kaubamärgi omanikult. Samuti võimaldab veebivahend kaubamärgiomanikul hinnata, milliste tegevusaladega tegelemine võib konkureeriva kaubamärgiomaniku õigusi rikkuda.

Patendiamet täiendab veebivahendit regulaarselt.