Patendiamet osales Balti riikide intellektuaalomandi kommertsialiseerimise spetsialistide võrgustiku loomise avaüritusel

13.09.2016
PrintPDF Jaga

Foto: WIPO

Eelmisel nädalal toimus Riias Balti riikide intellektuaalomandi kommertsialiseerimise spetsialistide võrgustiku loomise pilootprojekti avaüritus. Pilootprojektiga luuakse süvendatud koolitusprogramm, mille kaudu saavad valdkonna spetsialistid omandada vajalikke teadmisi ja oskuseid teadmussiirde ja tehnoloogia kommertsialiseerimise valdkonnas. Pilootprojekti tulemusena tekib regionaalne intellektuaalomandi kommertsialiseerimise spetsialistide võrgustik ning Balti riikide ülikoolide vaheline koostöövõrgustik.

Projekti hakatakse ellu viima WIPO eestvedamisel koostöös Balti riikide patendiametite ja ülikoolidega. Eesti ülikoolidest osalevad projektis Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool. Järgmine workshop toimub 2017. aasta jaanuaris Tallinnas.