Patendiamet juhindub vandetõlgi seadusest, kus sätestatakse, et vandetõlgi-poolsel kinnitusel on notariaaltoimingu tähendus

02.02.2004
PrintPDF Jaga

 

Patendiamet juhindub vandetõlgi seadusest, kus sätestatakse, et vandetõlgi-poolsel kinnitusel on notariaaltoimingu tähendus.

Vandetõlk on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud notariga võrdse õiguse kinnitada ametitunnistuses nimetatud ulatuses enda või mõne teise isiku tõlgitud dokumendi tõlke õigsust, sellise tõlke ärakirja õigsust ning tõlgitava dokumendi ärakirja õigsust. Vandetõlk võib tegelda ka muude tõlketeenuste osutamisega.