OHIM-i uuringust selgub, et intellektuaalomandi õigusi omavate firmade majandustulemused on konkurentide omast paremad

18.06.2015
PrintPDF Jaga

Intellektuaalomandi õigusi omavatel firmadel on üldiselt 29% kõrgem tulu töötaja kohta, umbes kuus korda rohkem töötajaid ja nad maksavad palka kuni 20% enam firmadest, kellel ei ole intellektuaalomandi õigusi.

Need on Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) ja intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse läbiviidud uuringu peamised järeldused. Uuring põhineb üle 2,3 miljoni Euroopa firma ametlikel avalikel finantsandmetel ja hõlmab ettevõtteid, kes on nii siseriikliku kui Euroopa patendi, kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduste omanikud.

Uuringust selgus, et Euroopa väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE) on tagasihoidlik osakaal patentide, kaubamärkide või tööstusdisainilahenduste omamisel. Samuti leiti, et nendel VKE-del, kellel olid vastavad õigused, oli peaaegu 32% kõrgem tulu töötaja kohta – tunduvalt kõrgemad majandustulemused, mis näitab intellektuaalomandi õigustega seotud olulisi suhtelisi eeliseid. VKE-d on firmad, kus töötab alla 250 inimese ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot.

Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) president António Campinos ütles: “VKE-d on EL-i majanduse selgroog. Meie uuring näitab, et intellektuaalomandi õigused on nende majanduslik eelis. OHIM on intellektuaalomandi õigustega seotud otsingud teinud kättesaadavaks juba miljonitele firmadele ja üksikisikutele luues tasuta ülemaailmsed kaubamärkide ja  tööstusdisainilahenduste elektroonilised andmebaasid (TMview ja DesignView). Uuring näitab, et meil tuleb teha rohkem tööd intellektuaalomandi õiguste majanduslike eeliste reklaamimisel VKE-dele, kes saaksid sellest kõige enam kasu. Meie eesmärk on aidata VKE-del paremini oma intellektuaalomandi õiguste majandusliku potentsiaali avastada.”

Käesolev aruanne vaatleb intellektuaalomandi õiguste panust firmade tasandil ja on järg esimesele uuringule, kus analüüsiti intellektuaalomandi õigusi omavate ettevõtjate panust EL-i majandusnäitajatesse ja tööhõivesse, mis hõlmas kogu Euroopa Liitu.

Selgus, et ligikaudu 40% EL-i kogu majandustegevusest (umbes 4,7 triljonit eurot aastas) on algatatud intellektuaalomandi õigusi omavate ettevõtjate poolt ja ligikaudu 35% EL tööhõivest (77 miljonit töökohta) tuleneb otseselt või kaudselt ettevõtjailt, kellel on keskmisest enam intellektuaalomandi õigusi.

Rohkem infot              

Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM):
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/IPContributionReport.en.do                

Rohkem infot intellektuaalomandi õiguste kohta:
http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/index_en.htm