OHIM-i ja osalisriikide kaubamärgiametite ühisteatis mustvalgete kaubamärkide kaitse ulatuse ühise praktika kohta