Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta

08.04.2009
PrintPDF Jaga

 

13. aprillil 2009 jõustub Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009  ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon).  Nimetatud määrus on nõukogu määruse 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta kodifitseeritud versioon.

Määruse eestikeelne tekst on kättesaadav aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:078:SOM:ET:HTML