Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika rakendamine

17.12.2013
PrintPDF Jaga

19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 "IP Translator". Kõnealune otsus mõjutab Euroopa Liidu kõigi kaubamärgiametite praktikat ning toob kaasa vajaduse ühtlustada kaubamärgisüsteemis ja taotlejatele kindlustunde tagamise huvides Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist. Sellest tulenevalt vaatasid Euroopa Liidu kaubamärgiametid läbi kõik Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõisted, et määrata kindlaks, millised neist on piisavalt selged ja täpsed. Läbivaatamise käigus tehti kindlaks, et 11 allpool tumedamas kirjas esitatud üldmõistet ei ole piisavalt selged ja täpsed ning sellest tulenevalt ei saa neid ilma täiendava täpsustamiseta klassifitseerimisel vastuvõetavaks pidada:

 • klass 6 – lihtmetallist kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • klass 7 – masinad ja tööpingid;
 • klass 14 – väärismetallid ja nende sulamid ning neist [väärismetallidest ja nende sulamitest] valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • klass 16 – paber, papp ja nendest [paberist ja papist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • klass 17 – kautšuk, gutapertš, kummi, asbest, vilgukivi ja nendest [kautšukist, gutapertšist, kummist, asbestist ja vilgukivist] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • klass 18 – nahk, tehisnahk ja nendest [nahast ja tehisnahast] valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse;
 • klass 20 – teistesse klassidesse mittekuuluvad kaubad, mis on valmistatud puidust, korgist, pilliroost, vitstest, sarvest, luust, elevandiluust, vaalaluust, merikarbist, merevaigust, pärlmutrist, sepioliidist, nende aseainetest või plastist;
 • klass 37 – remont;
 • klass 37 – paigaldustööd;
 • klass 40 – materjalitöötlus;
 • klass 45 – kolmandate isikute poolt üksikisikutele nende vajaduste rahuldamiseks osutatavad isiklikud ja sotsiaalsed teenused.

Patendiamet hakkab uut praktikat rakendama alates 20.02.2014 esitatud kaubamärgitaotluste suhtes.

Loe ka 20.11.2013 avaldatud uudist „Ühisteatis Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistetega seotud ühise praktika kohta“.